نرم افزار گمز (GAMS) یکی از پرکاربردترین و قدرتمندترین نرم افزارها برای حل مسائل مربوط به بهینه سازی خطی، غیرخطی […]