پرسشنامه مهارت های اجتماعی ریجیو - بانک دانش
بارگزار

09903636079

info[at]bankedanesh.ir

پرسشنامه مهارت های اجتماعی ریجیو - بانک دانش

خانه > دانلود ها > پرسشنامه مهارت های اجتماعی ریجیو

اطلاعات پرسشنامه

نام نویسنده:ریجیو

توضیحات:

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی که توسط ریجیو(۱۹۸۹) ساخته شد یک ابزار ۹۰ ماده است که به عنوان یک خودگزارش کوتاه اما جامع برای ارزیابی مهارتهای اجتماعی طرح شده است. برای نمره گذاری ماده ها از یک مقیاس پنج امتیازی به سبک لیکرت(۱ تا ۵ ) استفاده می شود. ۶ مقیاس این پرسشنامه مهارتهای اجتماعی را در دو سطح هیجانی[۱](بیانگری، حساسیت و کنترل) و اجتماعی(بیانگری، حساسیت و کنترل) اندازه می گیرند. این شش مقیاس عبارتند از : مقیاس بیانگری هیجانی[۲]، مقیاس حساسیت هیجانی[۳]، مقیاس کنترل هیجانی[۴]، مقیاس بیانگری اجتماعی، مقیاس حساسیت اجتماعی، مقیاس کنترل اجتماعی.

مشخصات فایل پرسشنامه:

قالب فایل: pdfوword

تعداد سؤالات پرسشنامه : ۹۰

منابع : دارد

Open chat