پرسشنامه ارتباط معلم با دانش آموز پایانتا - بانک دانش
بارگزار

09903636079

info[at]bankedanesh.ir

پرسشنامه ارتباط معلم با دانش آموز پایانتا - بانک دانش

خانه > دانلود ها > پرسشنامه ارتباط معلم با دانش آموز پایانتا

 این پرسشنامه در سال ۲۰۰۱ توسط پایانتا ساخته شده و دارای ۲۸ عبارت است و هدف آن بررسی و ارزیابی مولفه‌های ارتباط معلم با دانش آموز(نزدیکی ، وابستگی ، تعارض) است. 

نوع فایل: pdfوword

تعداد سؤالات پرسشنامه : ۲۸

منابع : دارد

ضمنا روایی و پایایی پرسشنامه موجود می باشد.

Open chat