پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز - بانک دانش
بارگزار

09903636079

info[at]bankedanesh.ir

پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز - بانک دانش

خانه > دانلود ها > پرسشنامه آميخته بازاريابي سبز

این پرسشنامه برای سنجش تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مشتریان تهیه شده است.

تعداد سؤالات: ۲۲ سؤال

مدل مورد استفاده : نظریات ریور (۲۰۰۴)

تعداد مولفه ها : ۴ مولفه

عامل ۱ – محصول سبز

عامل ۲ – تبليغ سبز

نوع پرسشنامه: استاندارد

مقياس پرسشنامه هفت امتيازي ليكرت (از بسيار كم تا بسيار زياد )

نوع فایل : pdfوWord

Open chat