۰
(۰)

فهرست منابع شامل کلیه ی منابعی است که در متن گزارش به آنها اشاره شده و یا در تهیه از آن منابع استفاده شده است.که به دو صورت زیر رفرنس دهی میکنیم :

۱-رفرنس نویسی در داخل متن.

۲-رفرنس دهی در خارج از متن ( قسمت منبع).

 

رفرنس نویسی در داخل متن

۱- اگر نوشته ای كه از كتاب یا جایی گرفته شود و نقل قول مستقیم باشد لازم است رفرنس دهی آن به این صورت باشد

       نقل قول مستقیم ( مناف زاده ، ۱۳۸۶ ، صفحه ۱۰۳ ) .

       نقل قول غیر مستقیم ( مناف زاده ، ۱۳۸۶)

     ۲- رفرنس دهی كتابی كه تألیف باشد به شیوه زیر است:

 • اگر مولف آن فقط یك نفر باشد ( پارسیان ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۰۲ ) .
 • اگر دو نفر مولف داشته باشد ( پارسیان، یاری  ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۰۴ )
 • اگر سه نفر مولف داشته باشد ( پارسیان  ، یاری ، فرنوش ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۹۰) .
 • اگر بیش تر از سه نفر مولف داشته باشد ( پارسیان و دیگران ، ۱۳۸۶ ، صفحه ۱۰۱) .

نكته : اگر از یك نویسنده كتابهایی داشته باشیم كه در یك سال تألیف شده باشند از حروف انگلیسی a و b و C و … استفاده می شود. مثلاً :

(پارسیان ، ۱۳۸۶ ، a ، ص ۵۰) .

(پارسیان ، ۱۳۸۶ ، b ، ص ۹۰) .

(پارسیان  ، ۱۳۸۶ ، c ، ص ۲۱) .

نكته : اگر مطلبی را از كتابی كه در آن نویسنده ، آن مطلب را از كس دیگری در كتاب خود نقل قول كرده است، بیاوریم رفرنس دهی آن به شیوه ی زیر است:

( پارسیان  به نقل از جیم ، ۱۳۸۴ ، ص ۴۰ ) .

۳- رفرنس نویسی كتاب ترجمه در داخل متن به شیوه زیر می باشد:

 ( برگر ، سال میلادی (۱۹۳۵) ، صفحه ۱۰۰) .

    در داخل متن از مترجم نامی آورده نمی شود . بلكه تنها از نام مولف استفاده می شود . همچنین در آوردن سال تألیف هم دقت شود كه حتماً سال میلادی كه در آن مولف آن كتاب را تألیف كرده ؛ نوشته شود و از نوشتن سال ترجمه خودداری شود.

نكته : اگر در متن مطالبی را از یك نویسنده به صورت پی در پی بیاوریم ، لازم نیست حتماً در همه موارد نام وی را بنویسیم. در این حالت به صورت زیر عمل می كنیم .

(پارسیان ، ۱۳۷۲ ، صفحه ۱۴ ) .

( همان منبع . )        اگر مطلب از همان صفحه باشد .

( همان منبع ، صفحه ۱۵ )       اگر منبع همان بود ولی صفحه تغییر نمود .

۴- رفرنس دهی مقاله در داخل متن

 • اگر مولف مقاله ما یك نفر باشد (برگر ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۶ ) .
 • اگر مولف مقاله دو نفر باشد ( برگر ، شفه ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۶ ) .
 • اگر مولف مقاله سه نفر باشد       ( برگر ، شفه ، تایلر ، ۱۳۸۵ ، صفحه ۱۰۰) .
 • اگر مولف مقاله بیشتر از سه نفر باشد ( برگر و دیگران ، ۲۰۰۷، صفحه     ) .

      در حالت كلی شیوه رفرنس دهی مقاله با كتاب تألیف فرق چندانی ندارد.

۵- رفرنس دهی از اینترنت در داخل متن

( پورسعید ، ۱۳۸۶ ) .

۶- رفرنس دهی از پایان نامه یا تحقیق

اگر نویسنده یا مولف یك نفر باشد      ( شمس ، ۱۳۴۷ ، صفحه ۶۰ )

اگر نویسنده یا مولف دو نفر باشد       ( شمس ، موگویی ، صفحه ۴۱ )

اگر نویسنده یا مولف سه نفر باشد       ( شمس ، موگویی ، جان فدا ، صفحه ۲۰ )

 

رفرنس دهی در خارج از متن ( قسمت منبع)

۱-    مشخصات پدید آورنده شامل: نام خانوادگی نویسنده، نام

اگر نویسنده سازمان، موسسه و یا هر ارگانی باشد، نام سازمان یا ارگان همانند نام نویسنده محسوب می شود.

در معرفی کتابهای مقدس به دو شکل عمل می شود. الف) بدون در نظر گرفتن ترتیب در اول ردیف می آیند. ب) نام اثر همانند نام نویسنده قرار گرفته و در ترتیب الفبایی قرار می گیرد.

۲-    مشخصات عنوان اثر: بعد از مشخصات نویسنده می آید. اگر اثری علاوه بر عناون اصلی دارای عنوان فرعی نیز باشد، بین عنوان اصلی و فرعی نشانه دو نقطه(:) و شماره جلد را بین عنوان اصلی و فرعی قرار می دهیم.

۳-    مشخصات مترجم و دیگران (در صورت وجود): مشخصات مترجم یا مصحح و امثال آن بعد از عنوان اثر می آید.

۴-    مشخصات انتشاراتی شامل: تعداد جلد، نوبت چاپ، ویرایش، نوع سند یا مدرک، محل نشر، نام ناشر و تاریخ نشر می باشد.

نکته ها:

الف) اگر یک جلد از یک مجموعه چند جلدی مورد استفاده واقع شود شماره جلد به جای تعداد جلد همراه با مشخصات همان جلد نوشته می شود.

ب) اگر تاریخ چاپ نوشته شود نیازی به نوشتن نوبت چاپ نیست مگر آنکه ویرایش جدیدی صورت گرفته شده باشد.

ج) در صورتی که اثر غیر از کتاب باشد، مثل پایان نامه ها باید نوع سند مشخص گردد.

نحوه نوشتن مرجع مقالات ارايه شده در كنگره ها و سمينارها كه به چاپ رسيده اند:

 • در كنگره هاي انگليسي: نام خانـوادگي ارايه كننده ـ فاصله ـ حـرف اول نام كوچـك ارايه كنـنده ـ نقطه ـ سال ارايــه ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ عنوان مقاله ـ نقطه ـ كلمه «In » ـ دو نقطه ـ عنوان سمينار يا كنگره ( با حروف ايتاليك) ـ كاما ـ ماه و روزهاي برگزاري ـ كاما ـ صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات ( داخل پرانتز ) ـ نقطه ـ محل برگزاري ـ دو نقطه ـ نام انتشارات ـ نقطه
 • در كنگره هاي فارسي:

  نام خانـوادگي ارايه كـننده ـ ويرگول ـ حرف اول نام كوچـك ارايه كننده ـ دونقطه ـ عنوان مقاله ـ كاما ـ كلمه « در» ـ دو نقطه ـ عنوان سمينار يا كنگره (داخل گيومه) ـ ويرگول ـ زمان برگزاري ( داخل پرانتز ) ـ كاما ـ محل برگزاري ـ كاما – صفحات چاپ شده در كتاب مجموعه مقالات ـ كاما ـ نام انتشارات ـ نقطه سعيدي، ع: نقش خدمات مديريتي در پيشرفت فرهنگي، در: « سمينار بررسي تحليلي عوامل مؤثر در پيشرفتهاي فرهنگي» ، (۱۱-۱۵ ارديبهشت ۱۳۷۸)، شيراز، صص۲۵-۲۷، انتشارات دانشگاه شيراز.

 

نکات تکمیلی:

با توجه به اینکه متأسفانه در زبان و ادبیات فارسی استانداردی خاص برای بیان منابع بیان نشده که مورد قبول همه نویسندگان قرار گیرد لذا تفاوتهایی در نوشتار منابع کتابها و تحقیقات و مقالات دیده میشود. بعنوان مثال:

۱-    سال انتشار اثر را بعد از نام صاحب اثر می آوند.

۲-    محل نشر را بعد از نام ناشر می آورند.

۳-    بین محل نشر و ناشر دو نقطه (:) قرار می دهند.

۴-    بین نام صاحب اثر و عنوان اثر (:) قرارمی دهند.

 

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد امتیازها: ۰

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز می‌دهید