۴
(۱)

حجم نمونه در واقع بخشی از جامعه است که به منظور بررسی یک یا چند مشخصه در یک مطالعه انتخاب شده است. به عنوان یک مثال اگر دانشجویان دانشگاه تهران جامعه آماری شما باشد، دانشجویانی که قد آن ها بالای ۱۹۰ سانتی متر است می تواند یک نمونه باشد و تعداد اعضای این نمونه را حجم نمونه می گویند که برای محاسبه آن اصولی مشخصی در آمار وجود دارد.

بیشتر بخوانید: انواع روش های نمونه گیری

بدون شک انتخاب حجم نمونه دارای اصول مشخصی بوده و سلیقه ای نیست. در این مقاله انواع روش های محاسبه حجم نمونه را به شما معرفی می کنیم و در کنار هر یک از آن ها فرمول محاسبه آن ها را نیز ارائه می کنیم تا بتوانید با یک جایگذاری و با توجه به نوع مطالعه خود، این عدد را به دست آورید.

روش های محاسبه حجم نمونه

  1. محاسبه حجم نمونه در مطالعات تحلیلی
  2. محاسبه حجم نمونه در مطالعات توصیفی

بر اساس این تقسیم بندی، با توجه به نوع مطالعه باید یکی از روش های زیر را برای محاسبه حجم نمونه آماری انتخاب کنید:

۱- محاسبه حجم نمونه در مطالعات تحلیلی

در مطالعات تحلیلی شما باید اختلاف میان گروه ها را پیدا کنید. حال حجم نمونه در این مطالعات به صورت زیر محاسبه می شود.

الف) محاسبه حجم نمونه برای اختلاف دو جامعه (مستقل از هم)

 

 

ب) محاسبه حجم نمونه برای نسبت ها


 

پ) محاسبه حجم نمونه برای ضریب همبستگی


 

۲- محاسبه حجم نمونه در مطالعات توصیفی

در مطالعات توصیفی هدف ما برآورد میانگین برای صفت کمی یا نسبت آن صفت است. در این مطالعات به روش های زیر حجم نمونه قابل محاسبه است:

الف) محاسبه حجم نمونه برای تخمین میانگین

 

 

 

 

ب) محاسبه حجم نمونه برای تخمین نسبت یک صفت کیفی

 

 

با توجه به این که محاسبه حجم نمونه و نوع روش مورد استفاده برای این کار همواره یکی از اصلی ترین چالش ها برای پژوهشگران در این زمینه بوده است، بسیار در انتخاب نوع این روش دقت کنید. بسیاری از دانشجویان و پژوهشگران بدون توجه به نوع مطالعه خود یکی از این روش ها را انتخاب می کنند و گاهاً اعتبار کار خود را زیر سوال می برند.

بیشتر بخوانید: حجم نمونه در تحلیل مسیر

میانگین امتیاز ۴ / ۵. تعداد امتیازها: ۱

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز می‌دهید