۰
(۰)

بهترین روش کسب دانش،روش علمی است، زیرا تلاش می کند نفوذ تورش یا پیش داوری آزمایشگر را در زمان آزمون یک فرضیه یا تئوری کمینه سازد،و اطلاعاتی(تاحد ممکن) مبتنی بر واقعیت به دست دهد. به بیان دیگر پژوهشگران تلاش می کنند با استفاده از روش علمی ،اطلاعاتی بدست آورند که از عقاید شخصی ،ادراکات،تورشها، تعصبها، ارزشها،نگرشها،و عواطف به دور باشد. این کار از طریق آزمایش یا مشاهده ایده ها و عقاید بر پایه روش علمی که در معرض وارسی همگان قرار دارد، انجام می شود.دانش حاصل از این روش قابل اعتماد است زیرا در نهایت مبتنی بر شواهد مشاهده شده عینی خواهد بود. این روش بیان می کند که:

 ۱)تمامی دانش شناخته شده قبلی درباره پدیده مورد نظر را یاد بگیرید

 ۲)درباره چگونگی ارتباط آن پدیده با چیزهای دیگر،حدس بزنید یا فرضیه ای تولید کنید

۳)تعیین کنید که چع چیز شاهد دانش جدید مورد نظر شماست

 ۴)برای فراهم ساختن این شاهد، داده هایی را با یک روش نظامدار،عینی و کنترل شده گردآوری کنید

۵)برای آزمایش آن فرضیه، داده ها را ارزشیابی کنید

۶)بر پایه کیفیت داده ها و مناسب ارزشیابی، از کار خود دفاع کنید.

 

مراحل روش علمی

 • تنظیم مسئله پژوهش
 • تدوین فرضیه
 • استدلال – قیاس
 • تعریف عملی متغیرها
 • تدوین طرح پژوهش
 • مشاهده آزمایش(گردآوری داده ها)
 • تجزیه و تحلیل آماری و تفسیر نتایج
 • تعمیم نتایج پژوهش
 • پیش بینی
 • بیان قانون
 • تدوین تئوری
 • توسعه و رشد تئوریها
 • پیوستگی مراحل مختلف روش علمی
 • آیا روشی هست که درآن روش علمی کارساز نباشد؟
 • بیان خلاصه

سعی ما براین است که در مقالات بعدی هر کدام از مراحل روش علمی را به طور مفصل شرح دهیم .منتظر مقالات بعدی ما باشید .

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد امتیازها: ۰

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز می‌دهید